Lidgolws Transportör

En av Lidgolws transportörs hållbarhetsarbete

Som en stor logistikaktör i Norden är det viktigt att ta ansvar och att arbeta aktivt med åtgärder som reducerar miljöpåverkan. Utifrån miljövisionen att ”arbeta målinriktat för en miljöeffektiv drift och hållbar utveckling – som bidrar till att göra oss till världens mest framtidsinriktade post och logistikkoncern”- försöker vi ständigt hitta nya sätt att förbättra vår miljöprestanda på.

Högt ställda miljömål.

Koncernens övergripande miljömål är att innan år 2025 använda endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter. För att nå detta högt ställda mål måste vi arbeta brett med olika klimatsmarta lösningar och fokuserar därför vårt arbete kring de tre B: na; Bilen, Bränslet och Beteendet.

Vi blir nationell beredskapspartner till Röda korset

Tillsammans med Röda korset kunde vi stödja räddningsarbetet vid de svåra skogsbränderna i somras. I samarbetet under den nationella insatsen bidrog vi med transporter av förnödenheter, såsom som sängar, sängkläder, munskydd, arbetskläder, första hjälpen-kit, mat och dryck till drabbade i bland annat Ljusdal och Sveg. Att därefter ingå ett samarbete med Röda korset blev ett naturligt steg.

    LIDGOLW på Instagram #lidgolw