Lidgolws Fix & Fog

Lidgolws fix & fog leverantörs miljöarbete med sina produkter. Det har sin grund i sin vision om att erbjuda förstklassiga och innovativa lösningar för ett hållbart byggande. Att ge konstruktörer, entreprenörer och hantverkare en möjlighet att välja produkter som är säkra, tillförlitliga, hållbara och miljöeffektiva är för oss en fråga om ansvar. Vi fokuserar på miljö och hälsa. Det är ett vägval som förenar kvalitetsarkitektur med FoU och som bygger på de erfarenheter vi förvärvat som leverantörer till viktiga byggprojekt världen över. Genom att erbjuda produkter som består av innovativa, återvunna och ultralätta råmaterial som minskar energiförbrukningen och har mycket låga VOC-utsläpp bidrar vi till ett hållbart byggande. En annan viktig aspekt av hållbart byggande är att ta fram produkter med hög mekanisk hållfasthet som förlänger konstruktionens livslängd. På så sätt minskar både avfallsmängderna, energiförbrukningen och materialåtgången vid nybyggnation.

    LIDGOLW på Instagram #lidgolw