Lidgolw KVALITETSPOLICY

  • Lidgolw investerar kontinuerligt i utbildning och kunskapsförbättring som en naturlig del i vårt miljöarbete.

  • Lidgolws egen personal eller inhyrd personal skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.

  • Lidgolw ska skapa de bästa förutsättingarnar för de anställdas säkerhet och hälsa.

  • Lidgolw skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar, arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.

  • Lidgolw skall aktivt verka för att våra logistikpartners levererar klimatsmarta transporter.

  • Lidgolws totala verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön.

  • Lidgolw använder material i vår produktion som skall ha minimal miljöpåverkan och möjlighet till fullständig återanvändning.

Bästa förutsättningarna för de anställdas säkerhet och hälsa!

Personalen eller inhyrd personal skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Därigenom investerar vi kontinuerlig i utbildning och kunskaps förbättring som en naturlig del i vårt miljöarbete.

Våra logistikpartners levererar klimatsmarta transporter

Verksamheten skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön. Materialen i vår produktion som skall ha en minimal miljöpåverkan och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning. Vi har även investerat för miljön och för framtiden i nya miljöbilen Renault Master. Tack vare den nya motorn, som bygger på den främsta tekniken, och bilens helt nya aerodynamik har nya Master mycket låga koldioxidutsläpp. Bilen är standardutrustad med kontrollampor som hjälper dig sänka bränsleförbrukningen genom att meddela när det är dags att växla upp eller ner. Nya Master är tillverkad i en anläggning som är certifierad enligt ISO 14001. Bilen består till mer än 11 % av återvunnen plast och 95 % av bilens vikt kan återvinnas när livscykeln är till ända.

Miljöarbete

I vårt ständigt pågående miljöarbete har vi nu gått ytterligare ett steg. Vi har investerat i det absolut senaste inom avgasrening för våra arbetsmaskiner. Med denna blandarmaskin effektiviseras arbetet samt att de miljökrav som ställs på arbets-platsen uppfylls. Dessutom slipper man många av de manuella lyften som varit inom såkallad "tung plattsättning". Vilket innebär ett steg i rätt riktning för vår personal samtidigt som det ökar vår, redan höga, kapacitet.

BASTA är framtaget av byggindustrin och utgör i dag en del av den svenska byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet. BASTA används av, stöds av och samverkar med ett stort antal aktörer i byggsektorn. I BASTA databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar uppställda krav på kemiskt innehåll. Här finns dels BASTA-registret med produkter som uppfyller systemet fullständiga krav och dels BETA-registret, som innehåller produkter som uppfyller systemets grundkrav. BASTA-systemet stöds av Sveriges största aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen samt flera myndigheter och kommuner.