3000 km2 Nordby Shoppingcenter!

Lidgolw lägger 3000 km2 i Nordby Shoppingcenter

I Strömstads kommun i Sverige ligger Nordby. Shoppingcentret ligger nära gränsen till Norge och riktar sig främst till norska kunder. En omfattande gränshandel sker längs hela den svensk-norska gränsen, då prisnivån inom Sverige är betydligt lägre än i Norge.
Nordby har över 80 000 m² butiksyta och 4 700 p-platser och är därmed ett av Sveriges största köpcenter och det största av gränshandelsområdena.

Detta eftersom tull och skatt på livsmedel och drycker i Norge gör dessa varor mycket dyrare där. De första butikerna etablerades 1983. Antalet besökare växte och fler butiker byggdes. Trafiksituationen blev ofta svår, med långa köer som följd. När E6 byggdes om till motorväg (några kilometer österut), möjliggjordes en fortsatt expansion av Nordby. År 2003 byggdes området ut med 30 000 m². Under 2008–2009 byggdes köpcentret ut ytterligare. Den äldre och nyare delen byggdes då ihop.